Valitsen vahvuuden

Valitsen vahvuuden
Uuden koulun luonne, periaatteet ja mahdollisuudet

Ulkoisesta hallinnasta opastavaan vahvuuspedagogiikkaan 

  • Kirjailija: Juhani Räsänen
  • Sidosasu: sidottu, kovakantinen
  • Kieli: suomi
  • Koko: 170 x 245 mm
  • Julkaistu: 4/2020
  • Sivumäärä: 424
  • ISBN: 9789527322307

 

Lisätietoja

9789527322307

300 items in stock

26,36 €

Perehdyttyäsi tähän kirjaan olet tutustunut uuteen henkilökohtaisen valinnan psykologiaan, jota sen luoja William Glasser kutsuu sisäisen valinnan teoriaksi. Teoria haastaa perinteisen ulkoisen hallinnan psykologian tradition, joka on voimakkaasti läsnä halliten politiikkaa, hallinnon käytäntöjä, perhe-elämää, kasvatusta ja opetusta sekä valintojamme ja ratkaisujamme kaikkialla elämässä. Glasserin mukaan ulkoisesta hallinnasta tekee erityisen haitallisen se, että uskomme siihen, vaikka se aiheuttaa ongelmat, joita sitten yritämme ratkoa sen avulla. Valinnan teorian johtavaksi filosofiaksi valinneissa kouluissa sekä yhteisöissä ja yrityksissä eri puolilla maailmaa keskitytään tulemaan paremmin toimeen toisten kanssa, mikä on kaiken menestyksen ja kukoistuksen taustalla.
-------------------------------------------------------
Juhani Räsänen on kasvatustieteen maisteri, emeritusylitarkastaja ja tieto-kirjailija sekä OKM:n rahoittamien Syvien vahvuuksien koulu ja Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit -hankkeiden kehittäjä. Hän on myös opettaja- ja johtajuuskouluttaja sekä voimaantumisvalmennuskoulutus-ohjelman luoja ja toteuttaja. Tässä teoksessa hän kokoaa voimaantumisteorian, positiivisen psykologian, sisäisen valinnan teorian, yhteisöviestinnän ja muuttuvan ajattelun keskeiset löydökset lukijan tarkasteltavaksi. Tämä kirja on herätys kasvatus- ja koulumaailmalle, ja kaikille ammatti- ja vapaaehtoisauttajille: se on havahduttava löytö ja kokemus. Se on pitkän linjan elinikäisen oppijan testamentti Suomen kouluille.
-------------------------------------------------------
Positiivisen kasvatuksen ja vahvuuspedagogiikan uranuurtajan, kasvatustieteen maisteri, tietokirjailija Juhani Räsäsen teos avaa ikkunoita omien valintojemme maailmaan ja mahdollisuuksiin, joita meillä kaikilla on. VALITSEN VAHVUUDEN -teos käsittelee luonnekasvatuksen keskeisiä teorioita ja niistä kumpuavaa pedagogiikkaa. Voisiko olla niin, että sisäinen motivaatio johtaisi yhä useammin meidän kaikkien toimiamme? Pyrkimys toteuttaa todellista minuuttamme ja tuoda parhautemme esiin on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä. Uhritarinoiden sijaan tarvitsemme sankaritarinoita. Meistä jokaisella on mahdollisuus jättää jälki toistemme sankaritarinoihin – ja omiimme.  VALITSEN VAHVUUDEN -teos antaa tietoa ja pohdittavaa vahvuuspolkujen löytämisestä ja sankaroitumisesta. Teos sopii kaikille kasvatusalan ammattilaisille, käyttäytymistieteistä kiinnostuneille ja jokaiselle, jota ihmismielen voimauttaminen kiinnostaa. Suosittelen lämpimästi!

Helsingissä  31.11.2019
Lotta Uusitalo
Erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto
-------------------------------------------------------------
Kasvatustieteen maisteri, emeritusylitarkastaja ja oppisopimusjohtaja, tietokirjailija Juhani Räsänen on sekä teoreetikkona että käytännön toimijana kehittänyt suomalaista koulutusta mm. ammatillisen koulutuksen työpaikkakoulutuksen pedagogiikan uranuurtajana sekä viime vuosina peruskoulun syvien vahvuuksien koulun ja kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattorit -hankkeiden sisällöllisenä johtajana. Hän on perehtynyt laajasti kasvatustieteelliseen ja psykologiseen tutkimustietoon ja kehittänyt niiden pohjalta uusia niin peruskoulun kuin lukionkin opetussuunnitelmaperusteita konkretisoivia tarkastelunäkökulmia. Uudet opetussuunnitelmaperusteet korostavat kasvua hyväksi ihmiseksi tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden ohella. Suomalainen peruskoulu on PISA-tutkimuksissa ollut maailman huipulla, mutta kouluhyvinvoinnissa on todettu olevan kehittämistä. Räsäsen teos tarjoaa niin yleiskoulun kuin ammatillisen koulutuksen kouluttajille ja opettajakoulutukselle ajattelumalleja ja työkaluja toteuttaa opastavaa vahvuuspedagogiikkaa koulun kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Lahdessa 8.11.2019
Pentti Rauhala
Ammattikasvatuksen dosentti Tampereen yliopisto, ent. rehtori, ammattikasvatusneuvos
--------------------------------------------------------------
Lapset ja heidän tarpeensa ovat etusijalla. Lapsen kasvu oman elämänsä sankariksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi on ihme, joka jää suurelta osin salaisuudeksi. Salaisuuden verhoa voi raottaa. Sen tekee Juhani Räsänen käsillä olevassa teoksessaan. Hän luottaa sisäisen valinnan teoriaan. Teorian avulla hän päätyy osoittamaan, kuinka kasvun ihme tarvitsee omien vahvuuksien tunnustamista. Kasvusta kehkeytyy matka lapsen omasta kaikkivoipaisuudesta toisista huolehtimisen avariin mahdollisuuksiin. Juhani Räsänen ei päästä lukijaansa helpolla. Motivaatioteorioiden ja monien muiden käsitteellisten tarkastelujen ymmärtäminen on lopulta palkitsevaa. Lukija oivaltaa, millainen koulu, opetus ja oppiminen tarvitaan lasten ja nuorten taipaleelle. Taival hyveisiin, jäntevään opiskeluun ja kaveriksi kasvamiseen tarkentuu lukijalle tämän teoksen ensi riveiltä sen viimeisille sivuille.

Kuopiossa 15.11.2019
Kari Pääskynen
FM, emeritusrehtori, yrittäjä, HIDAS-metodin kehittäjä